ADVOCACY | LEADERSHIP | PROFESSIONAL LEARNING

About monhaesure

Website
Profile
מערכת תעודות לעידוד עובדים. עובדים משאירים בונוסים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לעובדים תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ואנשינו מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Posts by monhaesure

    No posts by this author.