ADVOCACY | LEADERSHIP | PROFESSIONAL LEARNING

About innocesse

Website
Profile
מערכת תמריצים שקופה לעובדים. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בבאר שבע – הפוך עובדים עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שתשלום ההשכרה מתבצע אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Posts by innocesse

    No posts by this author.