ADVOCACY | LEADERSHIP | PROFESSIONAL LEARNING

About ercohedow

Website
Profile
עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל בדיוק עבור יתרת העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירה היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות לוקחות מתנות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערת ליווי – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולספק ללקוחות שלנו לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Posts by ercohedow

    No posts by this author.