ADVOCACY | LEADERSHIP | PROFESSIONAL LEARNING

About matamortpa

Website
Profile
מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, והגברים שלנו מספקים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על סדר העובד, מכיוון שעלויות השכירות הן על כתפי העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Posts by matamortpa

    No posts by this author.